Securitate

Controlul locației curente a vehiculului și parcursul detaliat al acestuia pe traseul de circulație constituie o problemă serioasă în organizarea transportului încărcăturilor.

De obicei, aceste probleme sunt soluționate prin introducerea de normative și folosirea distanțelor aproximative. Această abordare, din păcate, nu reflectă imaginea reală a consumului de combustibil.
Sistemul de monitorizare a vehiculelor NaviSAT permite de a urmări cu exactitate locația automobilului, pentru și de a controla consumul de combustibil de-a lungul întregului traseu.

Sistemul NaviSAT permite de a intensifica control asupra șoferilor și de a îmbunătăți disciplina lor pentru a preveni abaterile neautorizate de la traseu sau de a reprima utilizarea autovehiculelor contrar destinației.

Avantajele NaviSAT

  • optimizarea procesului de dispecerizare

  • nivel înalt de control și securitate a transportului încărcăturilor

  • reducerea timpului de reacționare

  • selectarea dimensiunilor optime ale parcului de autovehicule

  • reducerea consumului de combustibil

  • reprimarea utilizării parcului de autovehicule contrar destinației

  • creșterea duratei de exploatare a automobilelor

  • creșterea nivelului de disciplină a personalului